HET GOUD VAN WALDORF BEVAT

  • Een bundeling van sleutelartikelen rond de kroonjuwelen van het vrijeschoolonderwijs, uit 15 jaar Seizoener-archief
  • 400 pagina’s lees- en kijkplezier, 30x30 cm, hardcover, leeslint, spotvernis, high end drukwerk
  • Grondige, eigentijdse kennismaker voor de (nieuwe) vrijeschoolouder
  • Toegankelijke artikelen & levendige interviews
  • Prachtig vormgegeven, uitstraling salontafelboek

Seizoener-archief geopend...

Door ons redactionele goud van de afgelopen 15 jaar te bundelen, te updaten en te bewerken komt er een frisse bron beschikbaar. Een nieuw boek op veler verzoek, dat alle traditionele Waldorfpijlers omvat. Van de temperamenten, vertelstof, kunstvakken, jaarfeesten, periodeonderwijs, ontwikkelingsfasen en opvoeding tot Waldorfscholen wereldwijd. Ook schilderen, vormtekenen, de kinderbespreking, euritmie, muziek en het getuigschrift komen aan bod. Een even broodnodige als feestelijke uitgave, om te koesteren, te raadplegen en met gepaste trots te delen.

Inhoud

HET GOUD VAN WALDORF

Opvoeding
De gouden driehoek
Warmte
Eerbiedskrachten
Voor het begrip komt het begrijpen    
Tussen voorleven en zwichten
De elektronische dubbelganger
Kinderbespreking
De denkpuber: ‘Door het labyrint’
De gevoelspuber: ‘Over hoge zeeën’
De wilspuber: ‘langs de afgrond’           

De temperamenten
Het sanguinische kind: 'Vlinderen'      
Het cholerische kind: 'De Beslisser'    
Het melancholische kind: 'Het Geweten'  
Het flegmatische kind: '100% betrouwbaar'
 
De zevenjaarsfasen
0-7 jaar: 'Een rijke basis' 
7-14 jaar: 'Een eigen zielehuid'        
14-21 jaar: 'Stirb und werde'  

Jaarfeesten
Sint Jan tot Pinksteren: ‘Louterend vuur’
Michael en de draak
De drie Mantelheiligen
Sint Maarten: 'Het delen van de mantel'
Sint Nicolaas: 'Geschenken uit de nacht'
Kersttijd: 'Luisteren naar de nacht'    
Kerstmis: 'Stil nu'
Lichtfeesten: 'Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis' 
Driekoningen: 'Gekostumeerde taal'
Palmpasen       
Pasen: 'Opstaan in jezelf'  
 
Kleuters
Gezond hechten       
Dromerig licht
Leerrijpheid    
     
Vertelstof
1e klas, sprookjes: 'Sneeuwwit en Rozerood'     
2e klas, fabels en legenden: 'Franciscus en de dieren'
3e klas, Oude Testament: 'Door de woestijn’
4e klas, Edda: 'Thor en de ik-kracht'   
5e klas, Grieken: ‘List en levend denken’
6e klas, Romeinen: 'ROMA AMOR'

Onderbouw
Naar de 1e klas: ‘De grote stap’
Handwerken: 'Breien en ik'  
Levend rekenen   
Geschiedenis (klas 1,2,3): 'Er was eens...'   
Geschiedenis klas 4,5,6): 'Loskomen van de goden'  
Heemkunde (klas 1,2,3): 'Thuiskomen in de aardetuin'
Dierkunde (4e klas): 'Dieren zijn wat mensen hebben'
Periode Plantkunde: 'Een plant beleven'     
Periode Mineralogie: 'Licht uit de botten van de aarde'
Periode Meetkunde
Periode Bijen
Het getuigschrift als bemoedigende impuls  
Periodeonderwijs: ‘Tussen weten en vergeten'

Bovenbouw
De puber als Renaissancemens
Geschiedenis (klas 7,8,9): 'Een nieuwe horizon'     
Meetkunde (8e klas): 'Platonische lichamen'   
Smeden: 'Vuurmeesters'
Tekenen: 'Van kleur naar zwart-wit'     
Geschiedenis (klas 10,11,12): 'Van kennis naar inzicht'  
Natuurkunde: 'Begrijpen wat je ziet'
Evolutieleer: 'De halve waarheid van Darwin'  
Nederlands (10e klas): 'Hoofse manieren'
Praktische stroom: 'Wakker worden met je handen'
Kunstgeschiedenis: 'De Tuin der Lusten' 
Toneel: 'Alice in Wonderland - fantasie als redding'
Wiskunde (11e klas): 'Wat is waarheid?' 
Sterrenkunde: 'Thuis onder de sterren'  
Sociale stage: 'Onthul je ongekende kwaliteiten'
Etsen met Rembrandt   
 
Waldorf Buitenland
Waldorf USA, Lakota: ‘De spreuk op de prairie'     
Waldorf Egypte: 'Sekem, vrije oase in de woestijn'  
Waldorf Peru: ‘Inca meets Waldorf' 
Waldorf Kenia: 'Het wonder van Kakuma'  
Waldorf Armenië: 'Het levenswater van Jerevan'
Waldorf India: 'Pionieren bij 50 graden Celcius'    
Waldorf Nepal: 'Waldorf in de Himalaya's'     
Waldorf Duitsland: 'I have a dream in Mannheim'
Waldorf China:' Draak in ontwikkeling’   
Waldorf Letland: Van kolchoze naar kastanje'
Waldorf Moskou: 'Plaats van vreugde: school 1060'  
Waldorf USA: ‘Low-tech renaissance in Silicon Valley’ 
Waldorf Rajastan: 'De ingeloste belofte'
Waldorf Roemenie: 'Timisoara'
 
De kunstvakken
‘Kunstzinnig onderwijs’
'Sfeer zonder oordeel'  
Vormtekenen: ‘Recht en rond’
Art supplies: ‘Materiaal met een goed verhaal ‘  
‘Ritme en rijm’  
Bordtekenen: 'Magisch krijt'
Euritmie: 'Bewogen durven worden'   
‘Muziek en betovering’ 
‘Magisch koor in scheepsloods’


Preview